Din ve Akıl Ölçeğinde
Provokatif Cihad Söylemi
Faysal b. Kazzâr el-Câsim
          Bu kitap Ahd, Zimmet Akdi, Eman Akdi gibi fıkhi kavramları çarpıtmak suretiyle cihad adı altında tekfiri ve tedhiş eylemlerini meşru göstermek isteyenlerin "Ey Sultanın Aimleri! Ne Ahd, Ne Zimmet Ne de Eman Vardır!"!? ve "çağdaş Cihad Çağrılarına Şer'i Bir Bakış!"!? Adıyla yayınladıkları iki neşre reddiye olarak kaleme alınmıştır.

          Kitap bu türlü, ahd yoktur, zimmet yoktur eman yoktur tarzı provokatif söylemleri değerlendirmenin yanı sıra, alimlerin bazı tedhiş eylemlerini değerlendiren fetvalarına da yer verir. Provoke edilmeye aday zihinlerde yer edebilecek şüpheleri dağıtması açısından kitabı önemsiyor ve değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.