Tekfir ve Tedhiş Senaryolarına Yönelik Alimlerin Fetvaları
Muhammed b. Hüseyin el-Kahtani
          İnsanların başına gelen şiddetli musibet ve felaketlerde onların ümmetin alimlaerinin vermiş oldukları fetvalara olan ihtiyaçlarını müşahede ettim. Bu tür tuzak ve senaryolardan korunup kurtulmanın, dinin, mukaddes değerlerin, canların selamette olmasının yolu alimlerin fetvalarına göre hareket etmektir. Özellikle de ilmin unutulduğu, sabrın tükendiği, doğru yola ittibanın azaldığı, bid'adlerin çoğaldığı , birlik ve bütünlüğün bozulduğu, ayrılığın alıp başını gittiği, belaların indiği,kanların döküldüğü, dostun düşman, düşmanın da dost olarak kabul edildiği zamanlarda. İşte bu fitne ve felaketlerden kurtulmanın yegane yolu Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'in yoluna tabi olmaktır. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem'in ve varislerinin yolundan ayrılmak, ilimden ve onu taşıyanlardan uzak kalmak helak olmak demektir.