Şiddet Olgusu Özelinde / Manipülatif Eylemler ve İslam
         "şüphesiz ki İslam, insanların dinlerini, canlarını, bedenlerini, namuslarını akıllarını ve mallarını korumuştur... Be beş zaruri şey korunduğu sürece dünya güven ve barış içinde olacaktır. Fakat bunlar ihlal edildiğinde suçların ve cinaetlerin çoğalacağı muhakkaktır.... "ınsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin öszleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (sözünün özüne uyduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır. O, (senin yanından ) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesil yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez." (Bakara, 2/204205) Ayrıca Allah'u Teala: "düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın." (A'raf , 7/56) buyurmuştur.

          Bu ayetin tefsirinde İbn Kesir şöyle demektedir: "allah Teala yeryüzünde fesad çıkarmayı yasaklamaktadır. İslah olmuşken fesad çıkarma ne kadar zararlıdır.

          ... Ayrıca Kurtubi bu ayetin tefsirinde şöyle dedi: "allah'u Teala hertürlü fesadı yasakladı -azını veya çoğunu- islah olmuşken fesat çıkarmak genel olarak, sahih olan görüşe göre...
Ebu'l-Hasen Mustafa b. İsmail es-Süleymani