"Allah Rasulu sallalahu aleyhi vesellemi'in, peygamber olarak  gönderilmesinden önce cahiliye Arapları, bölük pörçük, ihtilaflara boğulmuş ve insanların sebebsiz yere birbirlerini öldürdükleri bir ortam içindeydi.Güçlü zayısı yutar, her kabile kendi dengine hücüma geçebilmek için en uygun fırsatı kollardı. İşte tam bu sırada Allah'u Teala, Rasulu Muhammed sallalahu aleyhi vesellemi gönderdi. O, sosyal bütünlüğe önem verdi ve insanları buna teşvik etti. İhtilafa düşülmemesi hususunda uyarılarda bulundu ve insanların dikkatini bu yöne çekti. Bu konuyla ilgili olarka içerdiği nedeniyle, yöneten yönetilrn ilişkilerine dair gerek Rasulullah sallalahu aleyhi vesellem'den, gerek O'nun ashabından ve gerekse selef imamlarından, onlara uyanlardan radiyallahu anhum, pek çok hadis tevatüre günümüze kadar gelmiştir."
Abdusselam b. Berces b. Nasır Âl-i Abdulkerim
İslam ve Sosyal Bütünlük / Yöneten Yönetilen İlişkileri