Nuaym b. Hammâd el-Fiten isimli kitabında şöyle demiştir:

          "Huzeyfe ve İbn Mes'ûd radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre onlar şöyle demişlerdir: "fitne ortaya çıktığı zaman karışık bir durum olur. Fitne çekilip gitiği zaman gerçekler ortaya çıkar." Huzeyfe'ye soruldu: Fitnenin gelmesi ne demektir? Dedi ki:" Kılıçların kınından çıkarılmasıdır. Fitnenin gitmesi ne demektir? Diye soruldu. Kılıçların kınlarına sokulmasıdır. dedi"

          Bu risalelede haricilerin tanıtımı ve onların kötülenmesiyle ilgili rivayetler, onların alametleri ve kısımlarının beyanı, yollarının nereye vardığını tanımak için hareketlerinin tarihinin anlatılması gibi fitneyi engellemede yardımcı olacak bazı bilgilerin yer alacağı umulmaktadır.

          Bu risaleyi üç ana bölümde hazırladım:

          Birincisi Şer'i bölümdür. Bu bölümde kısaca sünnette Hariciler ve bununla ilgili şeylerin incelenmesi, Haricilerin nevileri, kısımları ve onların şüphelerinin reddine yardımcı olacak bazı şeylerin anlatımı yer almaktadır.

Faysal b. Kazzâr el-Câsim
Tarihten Bugüne / Haricilik ve Yansımaları
          İkincisi: Tarihi bölümdür. Bu bölümde  Müslümanların eski ve yeni tarihi dönemlerinde cereyan eden meşhur başkaldırı ve ihtilal hareketleri, bu hareketlerin sonuçları ve Müslümanların başına gelen felaketler konusunda kısa bir yolculuk yapılacaktır. Maksat ibret almaktır, şeriat koyucuların yöneticilere itaati emrederken gerçekleşmesini çok  istediği hikmet ve mefsedeti tanımaktır. Çünkü Muminin imanı şeriat koyucunun hikmetiyle artar, itaat etmek ve tabi olmakta büyük bir hayır vardır.

          Üçüncüsü: Bu bölümde ilk iki bölümde geçen bilgilerin ışığında bazı çağdaş başkaldırı görüntülerine yer  verilmiştir.

          Allah'tan bu çalışmayı rızasına uygun ve bereketli kılmasını istiyorum. Eğer bunda bir hata veya küçük yanlışlıklar varsa kalp nasihate, irşada ve hayırlı olan şeye açıktır. Her türlü hamd sadece Allah içindir.