Derleme: Burhan İlmi Araştırmalar Merkezi
İrcâ Fikri ve el-Elbani'ye Yapılan Mürcii Yakıştırması
          Muhammed Nâsuriddin el-Elbani rahimehullah; "ıman konusunda Selef'in mezhebini, Ehl-i Sünnet'in akidesini açıklamış olduğum bu eseri yirmi yılı aşkın bir süre önce yazmış idim. Sonra bugün bazı toy cahiller, yeni yetmeler çıkıp beni irca ile itham ediyorlar!! Onların üzerinde bulunmuş olduğu cehaleti, delaleti/sapıklığı Allah'a şikayet ediyorum!"

          Abduaziz B. Baz rahimehullah: "Şunu ifade ederiz ki, Şeyh Muhameed Nâuriddin el-Elbani bizim indimizde hüsnü akide ve siret, Allah subhanehu ve Teala'ya davete devam ile birlikte hadis-i Şerife göstermiş olduğu ihtimam, hadisin sahihinizayıfından ve  uydurma olanından ayırmaya yönelik harcamış olduğu gayret ile maruftur."

          Muhammed b. Salih el-Useymin rahimehullah:" Kesin olarak ifade edeyim ki, el-Elbani'nin ircaya işaret eden bir sözünü bilmiyorum. Fakat insanları tekçfir etmek isteyenler, onun ve onun gibileri hakkında onlar mürciilerdir demektedirler. Bu kötü lakaplarla lakap takmak babındandır. Ben Şeyh el-Elbani'nin istikamet üzere olduğu ve itikadının selameti lehine şahitlik ederim."

          Abdulmuhsin el-Abbad hafızahullah:" ...İnsan el-Elbani hakkında konuştuğunda büyük bir alim hakkında konuşmuş olur. Peygamber Sallahu Aleyhi Vesellem "allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussusn" buyurmuştur. Onun hakkında konuşan ne istemektedir? Bu sözü ile insanları el-Elbani'nin kitaplarında yer alan hayırdan ve Rasullullah s.a.v.'in sünnetine yapmış olduğu hizmetten mi sakındırmak istemektedir. Ondan maksat ilim talebelerinin bu ilimden istifade etmemeleri için yollarını mı kesmektir. İnsanın yapması gereken Allah Azza ve Celle'den korkmak ve dilini hayır söylemek dışında el-Elbani gibi birisi hakkında kjonuşmaktan korumaktır. Tahavi rahimehullah diyor ki:"Geçmiş Selef alimleri onlardan gelen haber ve eser ehli, fıkıh ve nazar ehli ancak hayırla yad edilirler. Kim onları kötülükle anarsa o doğru yol üzere değildir."

          Abdulaziz b. Baz rahimehullaha şöyle dendi:" Bazıları Allame Muhammed Nâsirudiin'in akidesi hakkında birtakım şüpheler öne sürmekte ve onu Mürcie gibi bazı sapkın fırkalar nispet etmektedirler. Onlara nasihatının nedir?  Abduaziz b. Baz dedi ki:" Şeyh Nâsuriddin el-Elbani'i Ehl-i Sünnet'ten maruf, muhaddis kardeşlerimizdendir. Allah'tan bizler ve onun için tevfik ister, hertürlü hayır için yardım dileriz. Her Müslümanın üzerine vacip olan, Allah'tan korkmak, alimler hakkında Allah'ı gözetmek ve ancak basiret üzere konuşmaktır."