İbrahim b. Amir er-Ruhayli
Hariclik Fikrinden Cahiliye Toplumu Fikrine / Dini ve İdeolojik Yönleriyle Tekfir