FAYDALI NOTLAR
Muâviye b. Ebî Süfyân radiyallâhu anhumâ’nın Konumu ve Faziletleri