FAYDALI NOTLAR
Tevessül (Vesile Kılmak) ve İstiğâse (Yardım Dilemek)